polskipolski
napisz email
Kancelaria Adwokacka w Dzierżoniowie
Świdnicka 2/3,
58-200 Dzierżoniów,
tel./fax 74 831 22 24
godziny otwarcia 8.00 - 16.00

Wykształcenie:

Studia prawnicze ukończyła z wynikiem bardzo dobrym
w 2003 roku broniąc dyplomu na seminarium z prawa cywilnego pod kierownictwem naukowym Sędziego Sądu Okręgowego dr Jacka Chacińskiego pt. “Podpis elektroniczny jako forma czynności prawnej”. Recenzentem pracy był prof. dr hab. Henryk Cioch. Uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2008 roku nadano jej stopień doktora nauk prawnych. Pracę doktorską pt. „Suwerenność państw członkowskich w Unii Europejskiej” pisała i obroniła pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Janusza Trzcińskiego. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Bogusław Banaszak z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. dr hab. Zbigniew Witkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów doktoranckich uczestniczyła w seminariach z prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego, filozofii i języka angielskiego prawniczego.

W latach 2006- 2009 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Wałbrzychu. Obecnie, uchwałą z dnia 16 kwietnia 2009 roku, jest wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu.

Praktyka zawodowa:

Praktykę prawniczą rozpoczęła już w 1998 roku odbywając 3 miesięczne staże wakacyjne
w Kancelariach Adwokackich podczas studiów magisterskich oraz odbywając roczny staż na umowę zlecenie w trakcie 5 roku studiów. Po ich ukończeniu w 2003 roku w dalszym ciągu pracowała w Kancelariach Adwokackich na podstawie kolejnych umów o pracę na stanowisku referenta ds. prawnych
i następnie aplikanta adwokackiego. Od lipca 2009 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. W swojej praktyce zajmowała się przede wszystkim szeroko pojętą obsługą prawną spraw cywilnych, administracyjnych, gospodarczych i spółek prawa handlowego oraz prawa karnego, co związane było
z redagowaniem pism procesowych do organów różnych instancji oraz reprezentowaniem strony przed sądami powszechnymi i organami administracji rządowej i samorządowej.

Praca dydaktyczna:

Uniwersytet Zielonogórski:

  • wykłady z prawa Unii Europejskiej,
  • wykłady z prawa administracyjnego i samorządowego,
  • wykłady z ochrony własności intelektualnej.

Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze:

  • wykłady z prawa handlowego i gospodarczego;

Praca naukowa:

  1. Konstytucyjna zasada samorządności terytorialnej na tle Ordynacji wyborczej do rad gminy, powiatów i sejmików województwa oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2664, Tom LXIII, red. B. Banaszak, Wrocław 2004 r.,
  2. Prawa wyborcze” [w:] “Prawa i wolności I i II generacji”, red. A. Florczak, B. Bolechów, Toruń 2006 r.,
  3. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego pt. “Współczesne prawo porównawcze”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2724, Tom LXV, red. B. Banaszak, Wrocław 2005 r.,
  4. Rozważania nad pojęciem suwerenności”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2775, Tom LXVII, red. B. Banaszak, Wrocław 2005 r.,
  5. Suwerenność państw członkowskich w Unii Europejskiej”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2819, Tom XIX, red. B. Banaszak, Wrocław 2005 r.
  6. Suwerenność państw członkowskich w Unii Europejskiej” - rozprawa doktorska, Wrocław 2007, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego.