polskipolski
napisz email
Kancelaria Adwokacka w Dzierżoniowie
Świdnicka 2/3,
58-200 Dzierżoniów,
tel./fax 74 831 22 24
godziny otwarcia 8.00 - 16.00

Art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Zmiany są nieodzownym czynnikiem rozwoju, a konieczność przystosowania, umiejętnością życia
w nowych realiach. Ewolucja prawa podąża za człowiekiem i jego ideami. Unijna i globalna gospodarka wolnorynkowa generuje ambitne wyzwania, które muszą zamykać się w ramach demokratycznego państwa prawnego.

Stałym elementem funkcjonowania każdego człowieka, czy to w sferze życia rodzinnego, czy zawodowego powinno być poczucie sprawiedliwości i praworządności oraz pewność obrotu gospodarczego.

Prawo daje nam nie tylko ochronę prawną, gdy jej potrzebujemy, ale również skuteczne instrumenty prawnego zapobiegania.

Fachowa pomoc prawna ma na celu zwiększenie stabilizacji naszych działań i ochronę prywatnych interesów. Doświadczenie i wiedza prawników Kancelarii Adwokackiej dają rękojmie należytego
i starannego ich zabezpieczenia.